فهرست کتابک به مناسبت زادروز جان آرنولد روئل تالکین، 13 دی

13 دی ماه زادروز «جان آرنولد روئل تالکین» است. جان آرنولد روئل تالکین نویسنده کتاب‌های معروف «ارباب حلقه‌ها» و «هابیت» است. کتاب ارباب حلقه‌ها در ژانر ادبیات فانتزی موفقیت زیادی را به خود اختصاص داده است.  این کتاب در میان کودکان و به ویژه نوجوانان محبوبیت زیادی پیدا کرد تا جای که سریال آن نیز ساخته شد.

کتابک برای زادروز جان آرنولد روئل تالکین کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

راورندوم/ برای 9 تا 12 سال/ 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب راورندوم/ خرید کتاب راورندوم

هابیت/ برای 9 تا 12 سال/ 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب هابیت/ خرید کتاب هابیت)

ارباب حلقه‌ها/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ارباب حلقه‌ها/ خرید کتاب ارباب حلقه‌ها)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on