فهرست کتاب به مناسبت روز جهانی منطق

فهرست کتاب به مناسبت روز جهانی منطق، ۲۴ دی

توانایی فکرکردن یکی از ویژگی‌های بشریت است. در فرهنگ‌های گوناگون تعریف بشریت با مفاهیمی مانند آگاهی و دانش همراه است. طبق سنت کلاسیک غربی انسان به عنوان حیوان باهوش یا منطقی تعریف شده است. منطق در طول تاریخ نقش مهمی در توسعه فلسفه و علم داشته است. ثبت «روز جهانی منطق» توسط یونسکو با همکاری شورای بین المللی فلسفه و علوم انسانی با همکاری شورای بین المللی فلسفه و علوم انسانی برای جلب توجه جوامع علمی بین رشته‌ای و عموم مردم به تاریخ فکری، اهمیت مفهومی و مفاهیم عملی منطق. روز جهانی صلح می‌تواند به جوامع بشری کمک بزرگی کند. 

 

کتابک برای روز جهانی منطق کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

یک گرفتاری دیگر/ برای ۳ تا ۶ سال/ (معرفی کتاب یک گرفتاری دیگر/ خرید کتاب یک گرفتاری دیگر
ساختن فوق‌العاده است/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ساختن فوق‌العاده است/ خرید کتاب ساختن فوق‌العاده است
دست نگه‌ دار دزد!/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دست نگه‌ دار دزد!/ خرید کتاب دست نگه‌ دار دزد!
لوبی‌ها در من نبودم/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب لوبی‌ها در من نبودم/ خرید کتاب لوبی‌ها در من نبودم)
با یک فکر تازه چه‌کار می‌توانم بکنم؟/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب با یک فکر تازه چه‌کار می‌توانم بکنم؟/ خرید کتاب با یک فکر تازه چه‌کار می‌توانم بکنم؟
چه فکر خوبی!/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب چه فکر خوبی!/ خرید کتاب چه فکر خوبی!
سوال بزرگ/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب سوال بزرگ/ خرید کتاب سوال بزرگ)
آن پایین چه خبر است؟/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آن پایین چه خبر است؟/ خرید کتاب آن پایین چه خبر است؟
کارل و معنای زندگی/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کارل و معنای زندگی/ خرید کتاب کارل و معنای زندگی
آب آرام و دوستانش/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب آب آرام و دوستانش/ خرید کتاب آب آرام و دوستانش
شاید سیب باشد ـ مجموعه‌ی فیلسوف کوچک/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شاید سیب باشد/ خرید کتاب شاید سیب باشد)
بیش از این‌ها باید باشد! – مجموعه فیلسوف کوچک/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بیش از این‌ها باید باشد!/ خرید کتاب بیش از این‌ها باید باشد!
وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه  – مجموعه «داستان‌هایی برای فکر کردن»/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه/ خرید کتاب وقتی سگ دنبالت کرد از دیگران کمک بخواه
سگ نگهبان و گرگ چمنزار – مجموعه «داستان‌هایی برای فکر کردن»/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سگ نگهبان و گرگ چمنزار/ خرید کتاب سگ نگهبان و گرگ چمنزار
آستین نو بخور پلو! – مجموعه «داستان‌هایی برای فکر کردن»/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب آستین نو بخور پلو!/ خرید کتاب آستین نو بخور پلو!
شایعه مثل پر همه جا پخش می شود – مجموعه «داستان‌هایی برای فکر کردن»/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شایعه مثل پر همه جا پخش می‌شود/ خرید کتاب شایعه مثل پر همه جا پخش می‌شود)
سه پرسش/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سه پرسشخرید کتاب سه پرسش
می‌توانم یک من دیگر بسازم؟/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب می‌توانم یک من دیگر بسازم؟/ خرید کتاب می‌توانم یک من دیگر بسازم؟)

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰-۱۱-۰۲ ۱۱:۳۹
روزشمار ترویج خواندن:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.