فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی بادبادک، 24 دی

بادبادک‌بازی، یکی از بازی‌های قدیمی و سنتی است. بزرگسالان، نوجوانان و خردسالان می‌توانند بادبادک‌بازی کنند. گروه سنی خاصی را در برنمی‌گیرد. اوایل بادبادک یک وسیله نظامی بوده است اما بعد از گذشت زمان وسیله‌ی تفریح برای مردم شد. مو زی اندیشمند معروف و لو بان استاد نجاری در چین با خیزران و چوب پرندگان چوبی ساختند. این بادبادک نخستین بادبادک جهان محسوب می‌شود. بعدها مردم با خیزران و ابریشم بادبادک ساختند. «روز جهانی بادبادک» را به همگان تبریک می‌گوییم. 

 

کتابک برای روز جهانی بادبادک کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

قایم باشک با بادکنک قرمز/ برای 0 تا 2 سال/ (معرفی کتاب قایم باشک با بادکنک قرمز/ خرید کتاب قایم باشک با بادکنک قرمز
خر کوچولو و تولد یاکی – مجموعه‌ی خر کوچولو/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب خر کوچولو و تولد یاکی/ خرید کتاب خر کوچولو و تولد یاکی
نجات یک بادبادک/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب نجات یک بادبادک/ خرید کتاب نجات یک بادبادک
بادبادک و کلاغه/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بادبادک و کلاغه/ خرید کتاب بادبادک و کلاغه) 
بغلم کن/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب بغلم کن/ خرید کتاب بغلم کن
بادکنک به شرط چاقو/ برای 7 تا 9 سال/(معرفی کتاب بادکنک به شرط چاقو/ خرید کتاب بادکنک به شرط چاقو
نوروزها و بادبادک‌ها/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب نوروزها و بادبادک‌ها/ خرید کتاب نوروزها و بادبادک‌ها) 
بادکنک زبولون/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بادکنک زبولون/ خرید کتاب بادکنک زبولون
می‌خواهم پرواز کنم/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب می‌خواهم پرواز کنم/ خرید کتاب می‌خواهم پرواز کنم
بادکنک نقره‌ای/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بادکنک نقره‌ای/ خرید کتاب بادکنک نقره‌ای
بادبادک کجا می‌روی؟/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بادبادک کجا می‌روی؟/ خرید کتاب بادبادک کجا می‌روی؟) 
بادکنک نیکولا کوچولو – مجموعه نیکولا کوچولو/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب بادکنک نیکولا کوچولو/ خرید کتاب بادکنک نیکولا کوچولو)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on