ساخت فوتبال دستی با جعبه کفش

با یک جعبه کفش و چند گیره می‌توانید فوتبال دستی بسازید.

مواد و ابزار لازم

ساخت فوتبال دستی با جعبه کفش

 • جعبه کفش
 • نی بزرگ
 • گیره لباس چوبی
 • رنگ
 • سیخ‌های چوبی متوسط
 • کاغذ کادو یا کاغذ رنگی
 • چسب رنگی
 • توپ پینگ پونگ

روش ساخت

 • جعبه کفش را با کاغذ کادو و یا کاغذ رنگی بپوشانید. لبه‌های آن را برای یکدست و زیبا شدن با چسب رنگی پوشش دهید.
 • در عرض‌های جعبه دو مستطیل برای دروازه‌ها  ببرید.

ساخت فوتبال دستی با جعبه کفش

 • ۶ سوراخ به فاصله یکسان در قسمت بالای جعبه ایجاد کنید.

ساخت فوتبال دستی با جعبه کفش

ساخت فوتبال دستی با جعبه کفش

 • سیخ‌های چوبی را از تا تعدادی که جا می‌شود داخل نی بگذارید و سپس یک نی دیگر را روی آن قرار دهید.

ساخت فوتبال دستی با جعبه کفش

 • حالا نی‌های پر شده با سیخ‌های چوبی را از سوراخ‌های جعبه عبور دهید.
 • ۴ گیره چوبی را به یک رنگ و ۴ گیره دیگر را به رنگی دیگر رنگ آمیزی کنید. می‌توانید با چسب رنگی هم روی آن‌ها را بپوشانید. (دو تیم مقابل)

ساخت فوتبال دستی با جعبه کفش

 • حالا گیره‌ها را طبق شکل به نی‌ها وصل کنید.

ساخت فوتبال دستی با جعبه کفش

 • توپ را وسط میدان گذاشته و بازی را شروع کنید.
Submitted by editor on