موزه ای برای کودکان در موزه شهرداری گوتینگن آلمان

آیا شما نیز علاقه به سفر درون زمان را دارید؟ آیا می خواهید بدانید که کودکان در عصر حجر چه وسایل بازی داشتند؟

موزه شهر گوتینگن آلمان، در طول سال برنامه های جامعی برای کودکان برنامه ریزی می کند که آخرین اطلاعات مربوط به آن در سایت این موزه وجود دارد.
پیشنهاد جدید موزه کودکان، گردهمایی کودکان در اولین شنبه هر ماه است. موضوعات انتخابی برای هر گردهمایی در هر ماه نیز متفاوت است.

 موزه ای برای کودکان در موزه شهرداری گوتینگن آلمان

همچنین در موزه کودکان امکان برگزاری مراسم جشن تولید نیز وجود دارد. موزه کودکان گوتینگن برنامه های خاصی برای تولد کودکان ۶ تا ۱۲ سال برگزار می کند. کتاب هایی که در کتابخانه موزه وجود دارند در این روز در دسترس کودکان و خانواده ها قرار می گیرد.
 موزه تورهای ویژه ای نیز برای مدرسه ها ارائه می دهد.

 • تورهای خاص
 • عصر حجر
 • دوره میانه (Middle Age)
 • عصر مدرن
 • ناسیونال سوسیالیسم

این تورها شامل گوتینگن در دوره میانه و جوانان در المان نازی وعصر حجر می شود.

موزه ای برای کودکان در موزه شهرداری گوتینگن آلمان

 • تورهای خاص

در نمایشگاه دائمی موزه تورهایی به همراه راهنما برای گروه های ۶ نفره یا بیشتر وجود دارد.

 • تور موزه اسباب بازی

در موزه اسباب بازی ، بخش هایی فراموش شده از اسباب بازی ها وجود دارد. در زمان های گذشته بازی هایی وجود داشته اند که دیگران آن را می دانستند و کودکان می توانند به این ترتیب با آن ها آشنا شوند.
از زمانی که بچه ها وجود دارند اسباب بازی ها هم وجود دارند . زمانی که تعریف امروزی از دوران کودکی وجود نداشت با کودکان مانند افراد بزرگسال رفتار می کردند و مانند بزرگترها وارد زندگی می شدند از قرن ۱۹ به بعد  اسباب بازی ها و فرهنگ آنها دارای اهمیت ویژه ای شدند. دو رویداد مهم در این زمینه نقش داشتند یکی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ و دیگری انقلاب صنعتی.
در این موزه جعبه ابزار سنگی (وسایل درون جعبه همه از سنگ است )متعلق به عصر حجر وجود دارد که برای آموزش کودکان به صورت رایگان در اختیار مدارس قرار می گیرد.
اسباب بازی هایی که در این موزه به نمایش گذاشته شده است اغلب متعلق به خانواده های شهر گوتینگن است و نشان می دهد که کودکان در گذشته در این شهر چه وسایلی داشتند.

 موزه ای برای کودکان در موزه شهرداری گوتینگن آلمان

 • تور تاریخ چه گوتینگن

کودکان در موزه گوتینگن به عنوان یک پژوهشگر در رابطه با تاریخ شهر شان تبدیل می شوند و بازمانده قلعه های باستانی و ساختمان های قدیمی یا اسلحه های قدیمی را پیدا می کنند.

 • تور گنج قرون وسطی

 دست اندرکاران موزه، با طرح پرسش های چالش برانگیز و نقشه ای که آن ها را به یافتن محل گنج راهنمایی می کند، کودکان به گشت در موزه و شناخت بخش های مختلف آن تشویق می کنند.

 موزه ای برای کودکان در موزه شهرداری گوتینگن آلمان

برگردان: هاله وکیلی

Submitted by editor6 on

آیا شما نیز علاقه به سفر درون زمان را دارید؟ آیا می خواهید بدانید که کودکان در عصر حجر چه وسایل بازی داشتند؟

موزه شهر گوتینگن آلمان، در طول سال برنامه های جامعی برای کودکان برنامه ریزی می کند که آخرین اطلاعات مربوط به آن در سایت این موزه وجود دارد.
پیشنهاد جدید موزه کودکان، گردهمایی کودکان در اولین شنبه هر ماه است. موضوعات انتخابی برای هر گردهمایی در هر ماه نیز متفاوت است.

 موزه ای برای کودکان در موزه شهرداری گوتینگن آلمان

همچنین در موزه کودکان امکان برگزاری مراسم جشن تولید نیز وجود دارد. موزه کودکان گوتینگن برنامه های خاصی برای تولد کودکان ۶ تا ۱۲ سال برگزار می کند. کتاب هایی که در کتابخانه موزه وجود دارند در این روز در دسترس کودکان و خانواده ها قرار می گیرد.
 موزه تورهای ویژه ای نیز برای مدرسه ها ارائه می دهد.

 • تورهای خاص
 • عصر حجر
 • دوره میانه (Middle Age)
 • عصر مدرن
 • ناسیونال سوسیالیسم

این تورها شامل گوتینگن در دوره میانه و جوانان در المان نازی وعصر حجر می شود.

موزه ای برای کودکان در موزه شهرداری گوتینگن آلمان

 • تورهای خاص

در نمایشگاه دائمی موزه تورهایی به همراه راهنما برای گروه های ۶ نفره یا بیشتر وجود دارد.

 • تور موزه اسباب بازی

در موزه اسباب بازی ، بخش هایی فراموش شده از اسباب بازی ها وجود دارد. در زمان های گذشته بازی هایی وجود داشته اند که دیگران آن را می دانستند و کودکان می توانند به این ترتیب با آن ها آشنا شوند.
از زمانی که بچه ها وجود دارند اسباب بازی ها هم وجود دارند . زمانی که تعریف امروزی از دوران کودکی وجود نداشت با کودکان مانند افراد بزرگسال رفتار می کردند و مانند بزرگترها وارد زندگی می شدند از قرن ۱۹ به بعد  اسباب بازی ها و فرهنگ آنها دارای اهمیت ویژه ای شدند. دو رویداد مهم در این زمینه نقش داشتند یکی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ و دیگری انقلاب صنعتی.
در این موزه جعبه ابزار سنگی (وسایل درون جعبه همه از سنگ است )متعلق به عصر حجر وجود دارد که برای آموزش کودکان به صورت رایگان در اختیار مدارس قرار می گیرد.
اسباب بازی هایی که در این موزه به نمایش گذاشته شده است اغلب متعلق به خانواده های شهر گوتینگن است و نشان می دهد که کودکان در گذشته در این شهر چه وسایلی داشتند.

 موزه ای برای کودکان در موزه شهرداری گوتینگن آلمان

 • تور تاریخ چه گوتینگن

کودکان در موزه گوتینگن به عنوان یک پژوهشگر در رابطه با تاریخ شهر شان تبدیل می شوند و بازمانده قلعه های باستانی و ساختمان های قدیمی یا اسلحه های قدیمی را پیدا می کنند.

 • تور گنج قرون وسطی

 دست اندرکاران موزه، با طرح پرسش های چالش برانگیز و نقشه ای که آن ها را به یافتن محل گنج راهنمایی می کند، کودکان به گشت در موزه و شناخت بخش های مختلف آن تشویق می کنند.

 موزه ای برای کودکان در موزه شهرداری گوتینگن آلمان

برگردان: هاله وکیلی

افزودن دیدگاه جدید

The comment language code.

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
کشور
آلمان
نوع محتوا
مکان