دختران نوجوان مهر طه چه کتاب هایی را برگزیدند؟

دختران نوجوان مهر طه چه کتاب هایی را برگزیدند؟

موسسه مهر طه سازمانی غیرانتفاعی، غیردولتی و غیرسیاسی است و در سال ۸۱ با هدف نگهداری شبانه روزی از دختران بی سرپرست و بدسرپرست و با مجوزرسمی سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی تاسیس شد. 

یکی از اهداف موسسه ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان آسیب دیده است.  از این رو، موسسه مهر طه نخستین دوره "جایزه کتاب سال مهر" را اجرا کرد. برای اجرای این طرح از میان رمان های منتشر شده در سال ۸۹، چهل و دو عنوان انتخاب شد. این کتاب ها از تاریخ خرداد تا اسفند ۹۰ توسط ۱۲ دختر نوجوان و جوان در مقطع راهنمایی و دبیرستان که تحت سرپرستی این سازمان قرار داشتند، داوری شد. 

ازمیان ۴۲ کتاب خوانده شده، ۳ کتاب دربخش تالیف و ۳ کتاب در بخش ترجمه به ترتیب زیر به عنوان آثار برتر برگزیده شدند:

در بخش تالیف:

  • احمدی، احمدرضا . کبوترسفید کنارآینه. تصویرگرعلیرضا گلدوزیان. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۹. 
  • خانیان، جمشید. عاشقانه های یونس درشکم ماهی. تهران : کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان، ۱۳۸۹.
  • گلشیری، سیامک. اولین روزتابستان .تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۹.  

در بخش ترجمه:

  • ۱- روداری، جانی. جادوگران بیکار: قصه هایی با سه پایان. مترجم مهناز صدری ؛ تصویرگرمهسا منصوری. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۹. 
  • فلیش من، پل. مسافرخانه ی ماه نصفه. مترجمان پارسا مهین پورونسرین وکیلی. تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ۱۳۸۹. 
  • ماهی، مارگارت. سفرجادویی پنج خواهر. تصویرگرپاتریشیا مک کارتی؛ ترجمه پروین علیپور. تهران: نشر قطره، ۱۳۸۹. 

در این مراسم تعدادی از نویسندگان و مترجمان حضور داشتند و پس از سخنان رئیس مرکز، خانم حسینی گزارشی پیرامون چگونگی تشکیل گروه های داوری و انتخاب آثار ارائه کرد و سپس محمدرضا یوسفی نویسنده کودک ونوجوان که سمت دبیر جشنواره را داشت، سخن گفت. سپس لوح ها و جایزه های داوران و نویسندگان و مترجمان تقدیم شد. درپایان با نمایش فیلم کوتاهی از آقای فرهاد حسن زاده قدر دانی شد.  همچنین لوح تقدیر به دو ناشر: قدیانی و نسل نواندیش به دلیل پشتیبانی آن ها از طرح اهدا شد.   

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۱-۲۱ ۱۰:۲۵
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
نویسنده:
فاطمه مرتضایی فرد
متن سفارشی:

ديدگاه شما