برنامه ترویج خواندن شیخوپوره

برنامه شیخوپوره در ماه نوامبر ۲۰۱۱ در شهر شیخوپوره ایالت پنجاب پاکستان آغاز به کار کرد.

در این برنامه، یک کتابخانه مدرسه به عنوان الگوی یک کتابخانه مناسب مدرسه، در یکی از مدرسه های منطقه تشکیل شد. هم اکنون چهار مدرسه در این منطقه از امکانات و خدمات این کتابخانه بهره می برند. یک کتابخانه سیار نیز برای خدمات رسانی به مدرسه های دورتر راه اندازی شده است. این کتابخانه سیار که در یک اتوبوس است، هر ماه به ۶۰ مدرسه در منطقه خدمات ارائه می کند. این برنامه به طور کلی، نزدیک به ده هزار و پاصد کودک را زیر پوشش خود دارد.

Submitted by admin on