پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان

پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان فصل نامه پژوهشی، تحلیلی و آموزشی است که با پشتیبانی انتشارات افق منتشر می شود.

صاحب امتیاز و مسئول این فصلنامه مهدی حجوانی است و سردبیری آن را علی اصغر سیدآبادی بر عهده دارد.
نخستین شماره پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان تابستان ۱۳۷۴ با مدیر مسئولی و سردبیری مهدی حجوانی منتشر شد. این نشریه در سال ۱۳۸۶ پس از ۱۳ سال از انتشار باز ماند و از زمستان ۱۳۹۰ پس از ۴ سال وقفه دوباره منتشر می شود.
این فصلنامه دارای فهرست مطالب است و هر شماره ی آن به یک موضوع اصلی اختصاص دارد که تحت عنوان پرونده چاپ می شود. همچنین در هر شماره آثار یکی از پدیدآورندگان ادبیات کودک و نوجوان نقد و بررسی می شود. در دوره ی جدید انتشار این نشریه به جنبه ی کاربردی و عملی در کنار بحث های فنی و تخصصی نیز توجه شده است و کتاب های مناسب هر فصل در بخش فهرست لاک پشت پرنده معرفی می شود و در بخش تجربه ها نیز تجربه های کتابداران و مروجان کتابخوانی بازتاب داده می شود.

ویژه نامه ها و موضوع های اصلی شماره های پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان از این قرار بوده است: شعر؛ نقد داستان، کمیک استریپ (۲ شماره)؛ مفهوم و مرز ادبیات کودک مطبوعات ادبیات کودک و نوجوان؛ ادبیات عرفانی و ادبیات فلسفی، تصویرگری؛ کتاب های بازاری؛ سانسور و نظارت؛ ادبیات دینی؛ تحولات دو اخیر (دهه ی۶۰ و ۷۰)؛ خشونت و مدارا، آثار شل سیلور استاین، مخاطب شناسی متون کهن، رویکردهای جدید در نقد ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات کودک و اینترنت؛ ادبیات پیش دبستانی، ادبیات سیاسی، جنسیت و تبعیض جنسیتی؛ سیاست ملی کتاب کودک، هری پاتر؛ ادبیات در کتاب های درسی؛ روابط بینافرهنگی؛ ادبیات اقلیت ها؛ مخاطبان ویژه؛ هانس کریستین آندرسن؛ ادبیات کودک ایرانی و ادبیات کودک جهانی؛ ادبیات مکزیک؛ پایان ادبیات کودک؛ ارزش های زندگی؛ پشتوانه های تاریخی؛ مطالعات دانشگاهی؛ ادبیات کودک و نوجوان اسپانیا؛ کودکی مطلوب؛ معرفت شناسی و در دوره ی جدید به ادبیات وحشت؛ شعر نوجوان و فقدان شخصیت های ماندگار پرداخته شده است.

 

نشانی
تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، خیابان شهید نظری (غربی) کوچه‌ی جاوید یکم، شماره‌ی ۲ طبقه‌ی ۳ (موسسه‌‌ی نشر افق)
صندوق پستی:
۱۳۱۴۵-۱۷۸۷
تلفن:
۶۶۴۱۳۳۶۷
ایمیل:
pazhuheshnameh.a.k@gmail.com
Submitted by editor3 on