دو هفته نامه همشهری بچه ها

دو هفته نامه همشهری بچه ها

صاحب امتیاز دو هفته نامه همشهری بچه ها موسسه همشهری است که با مدیر مسئولی محمد مشاری و سردبیری حامد سلیمانی و مرجان فولادوند منتشر می شود.

این نشریه برای کودکان ٧ تا ١٢ سال و با رویکرد فرهنگی، ادبی منتشر می شود. این نشریه با قطع ۲۰ در ۲۷ سانتی متر به همراه ضمیمه ای برای پدر و مادرها و هدیه ای برای مخاطبان در ۵٢ صفحه با بهای ٢٠٠٠ تومان به چاپ می رسد.

سرمقاله، خبر، نقاشی و دست نوشته های کودکان، گزارش، داستان، شعر، سرگرمی، علمی، ورزشی، معرفی کتاب، محیط زیست، سینما و آگهی بخش های گوناگون این نشریه است. به دلیل سادگی زبان و لحن صمیمی، توجه به شادی و محیط زیست مخاطبان زیادی را با سلیقه های گوناگون پوشش می دهد. نشریه ارتباط دو سویه ای با مخاطب خود دارد.

راهنما
نشانی: 
تهران، خیابان کریمخان زند، شماره ١٠١
کلیدواژه: 

دیدگاه ها

سلام خسته نباشید
برای فرستادن داستان بغیر از فرستادن نامه چه راه دیگه ای وجود دارد


ديدگاه شما