کوشش

کوشش

گاه نامه کوشش، جنگی آموزشی _ سرگرمی برای گروه سنی ۷ تا ۱۲ سال است که با امتیاز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر می شود.

سردبیر این نشریه زهره پریرخ است. مطالب نشریه شامل سرمقاله، داستان، شعر، سرگرمی، معرفی کتاب، موضوع های علمی و موسیقی است. آموزش در این نشریه از راه بازی و سرگرمی است. کوشش در قطع ۲۳ در ۳۳ سانتی متر تمام رنگی با حدود ٧٢ صفحه با قیمت ٢۵٠٠ تومان در فروشگاه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توزیع می‌شود.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۱۰-۱۴ ۱۰:۰۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما