کوشش خردسالان

کوشش خردسالان

گاهنامه کوشش خردسال آموزشی سرگرمی کوشش برای گروه سنی الف منتشر می شود.

صاحب امتیاز این نشریه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سردبیر آن زهره پریرُخ است. این نشریه در قطع ۱۹ در ۲۶ سانتی متر، چهار رنگ، در ۷۲ صفحه در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان توزیع می شود.

کوشش خردسال با تنوع موضوعی شامل سرمقاله، داستان، شعر، سرگرمی و... در جستجوی گسترش دنیای ذهنی و خیالی کودکان است؛ به دنبال آن است که مهارت ها و توانایی های کودکان را افزایش دهد؛ می کوشد با بازی و سرگرمی قصه و نمایش دنیای خلاق تر و دلنشین تری برای کودکان بوجود آورد.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۱۰-۱۹ ۱۳:۵۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما