دو ماه‌نامه LADDER

دو ماه‌نامه LADDER

دو ماه‌نامه LADDER مجله‌ای به زبان انگليسی  است . LADDER كوشيده است با ارائه مطالب آموزشی در قالب شعر، داستان وسرگرمی آموزش زبان انگليسی را غیرمستقیم و جذاب كند. صاحب امتياز، مدير مسئول و سردبير این نشریه فاطمه علی بخشی است.

نشریه دارای بخش های شعر، داستان، سرگرمي، آموزشی، ارتباطی و دانستنی های علمی است. داستان ها با گونه های فانتزی و افسانه با درون مايه های روانشناختی، تفريحی، اخلاقی، تربيتی، اجتماعی و دينی به چاپ می رسند و دانستنی‌های علمي با موضوعات متنوع با ارائه تصاوير مستند همراه است.

بخش آموزشی مجله شامل دو بخش فرهنگ انگليسی به انگليسی و وا‍‍‌ژه نامه تصويری است و بخش ارتباطی شامل نقاشی ها و نامه های كودكان است.

اين نشريه در ۳۲ صفحه تمام رنگی، روی كاغذ گلاسه در قطع ۲۰ در ۲۶ سانتی متر به چاپ می رسد.

 

راهنما
صندوق پستی: 
۱۶۷۶۵-۳۶۴۳
تلفن: 
۷۷۸۲۸۲۹۶

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.