نامه مربی

"نامه مربی" نشریه داخلی مرکز پژوهش های آموزش پیش ازدبستان است که از دی ماه سال ۱۳۷۸ منتشر شده است.

این نشریه باهدف بالابردن سطح دانش وآگاهی مربیان پیش از دبستان درجهت پرورش مربیان کودک به اطلاع رسانی درباره مدیریت در آموزش پیش ازدبستان ، آموزش پیش از دبستان از دیدگاه های مختلف وپرورش خلاقیت دربرنامه های پیش دبستانی می پردازد. نامه مربی به شکل دوماه نامه ودر اندازه ۲۱در۳۰ به شکل مصور وسیاه وسفید درحدود ۵۰ صفحه منتشر می شود. درابتدای هرشماره فهرستی از مقالات وجود دارد .

صندوق پستی:
۳۷۶/۱۷۶۶۵
تلفن:
۸۸۰۳۶۹۰۶
Submitted by editor6 on