کودکان امروزی خانه نشین شده اند!

کودکان امروزی خانه نشین شده اند!

 یک پژوهش جدید در استرالیا نشان می دهد کودکان امروزی، میل کمتری به بازی در فضای آزاد دارند.

بر اساس پژوهش گروه محیط زیستی Planet Ark، در استرالیا، تنها یک پنجم کودکان از درختی در محل زندگی خود بالا می رفته یا می روند. کاری که دو سوم کودکان یک نسل پیش از آن ها انجام می داده اند. 

بر اساس نتیجه این بررسی، تنها یک سوم کودکان روزانه زمانی را به بازی کردن در بیرون خانه می پردازند. از هر ۱۰ کودک یک نفر، یکبار در هفته  و یا کمتر از آن، بیرون از خانه بازی می کند. کودکان یک نسل پیش، در این مقایسه هم جلوتر هستند، به طوری که دو سوم کودکان نسل پیش، بازی کردن در فضای بیرون از خانه را ترجیح می دادند. 

کودکان امروزی خانه نشین شده اند

پژوهش همچنین نشان می دهد کودکان امروز، علاقه به بازی های سنتی مانند لی لی، طناب بازی، گرگم به هوا و بازی های خیابانی و کنجکاوی در طبیعت را از دست داده اند. 

مدیر این گروه محیط زیستی نگرانی خانواده ها درباره امنیت کودکان ومورد سوء استفاده غیرقانونی قرار گرفتن آن ها را علت کمتر شدن بازی در فضای آزاد می داند. ۸۷ درصد پدر و مادرهایی که در این بررسی شرکت کرده اند گفته اند از این که کودکان شان را برای بازی به خیابان بفرستند نگران هستند.

همزمان با کاهش بازی در بیرون از خانه، زمانی که کودکان به تماشای تلویزیون یا انجام بازی های کامپیوتری در خانه می گذرانند بیشتر شده است. 

کودکان امروزی خانه نشین شده اند

این پژوهش نشان می دهد تقریبا همه پدر و مادرها درباره اهمیت و سود بازی در بیرون از خانه آگاهند. آن ها می دانند که بازی در فضای آزاد و طبیعت، تخیل و خلاقیت کودکان را تقویت می کند و به سلامت جسمی و بیشتر شدن مهارت های آن ها کمک می کند. آن ها هم چنین به تاثیر بازی در طبیعت در کم شدن تنش و استرس آگاهی دارند. کودکانی که بیشتر وقت خود را در فضاهای بسته می گذرانند منزوی می شوند، ممکن است به چاقی مضر مبتلا شوند و از به دست آوردن مهارت های برقرار ارتباط و مهارت های اجتماعی و مهارت های زندگی دور بمانند. 

دست اندرکاران این پژوهش، از پدر و مادرها خواسته اند تا برای بازی کودکان در طبیعت یا فضای باز به طور مرتب برنامه ریزی و به آن بیشتر توجه کنند.  

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۴-۲۲ ۰۹:۱۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما