هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در راه است

هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در راه است

از فردا، دهم مرداد هفته جهانی تغذیه با شیر مادر آغاز می شود و در بیش از ١٧٠ کشور طرفداران تغذیه با شیر مادر این هفته را جشن خواهند گرفت. شعار امسال هفته ی جهانی تغذیه با شیر مادر "با من حرف بزن! تغذیه با شیر مادر – یک تجربه ی سه وجهی" است.

این شعار بر فراتر رفتن از مرزها و مشارکت دادن و بسیج کردن گروه هایی مانند نوجوانان که به طور سنتی در این زمینه مشارکت ندارند تمرکز دارد و بر ارتباطات در سطح های متفاوت و بین بخش های گوناگون پافشاری می کند.

 هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در راه است

هنگامی که سخن از پشتیبانی از تغذیه با شیر مادر به میان می آید، تنها به دو جه زمان (از دوره ی بارداری تا گرفتن نوزاد از شیر مادر) و مکان (خانه، جامعه، سیستم مراقبت های بهدشتی و ...) توجه می شود. اما هیچ یک از این دو وجه بدون وجه سوم یعنی ارتباطات چندان موثر نخواهد بود. ارتباطات بخش ضروری پشتیبانی، حفاظت و ترویج تغذیه با شیر مادر است و به پایدار شدن تجربه ها کمک می کند.

این بعد سوم شامل ارتباط بین نسل ها، بخش ها، فرهنگ ها و جنسیت هاست و همه را به سهیم کردن دانش و تجربه درباره ی تغذیه با شیر مادر تشویق می کند. این شعار از همه دعوت می کند که با همدیگر درباره ی اهمیت تغذیه با شیر مادر نه تنها از جنبه ی بالا بردن سلامت جامعه بلکه از جنبه ی حقوق زنان، پیشرفت های اجتماعی و محیط زیست گفت و گو کنیم.

امسال اتحاد جهانی برای اقدام برای تغذیه با شیر مادر، WABA، با توجه به این که سال ٢٠١٠ – ٢٠١١ از سوی سازمان ملل سال بین المللی جوانان نامیده شده است، یک گروه ویژه از نوجوانان را نیز در این زمینه فعال کرده است. همچنین یک گردهمایی اینترنتی را با نام "Feed The Future" برای نوجوانان راه اندازی کرده و از آن ها خواسته است که با پیوستن به این گردهمایی از تغذیه با شیر مادر پشتیبانی کنند.

با تاریخچه ی هفته ی جهانی تغذیه با شیر مادر بیشتر آشنا شویم

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۵-۰۹ ۲۰:۰۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما