همايش "فقر، نابرابري و كودكان" به مناسبت روز جهانی کودک

 کتابک

انجمن حمايت از حقوق كودكان به مناسبت روز جهانی كودك ۱۷ مهر برابر با ۸ اكتبرهمايشی را با عنوان "فقر، نابرابری و كودكان"  با حضور جمعی از پژوهشگران اجتماعي و فعالان حقوق كودك در حسينيه ارشاد برگزار کرد.

   «فرشيد يزداني» مديرعامل انجمن حمايت از حقوق کودکان، با بيان اينکه هدف از اين نشست شناخت جنبه هاي مختلف فقر کودکان و تاثير آن در زندگي حال و آينده کودکان و جامعه است، گفت: «افزايش تعداد کودکان کار در سال هاي گذشته و به وجود آمدن پديده‌يي به نام کودک فقر، از مسائلي است که توجه و رسيدگي به آن ضروری است، وبايد توجه داشت که وجود يک ميليون و ۸۰۰ هزار کودک کار در کشور، يک پديده تأسف‌بار است.»

 در ادامه نشست «دكتر فاطمه قاسم زاده» روان شناس، استاد دانشگاه و عضو کميته هماهنگي شبکه ياري کودکان با بیان شباهت‌های فقر و نابرابری گفت: "گاهي ريشه فقر نابرابری است كه يك مسِِئله اجتماعي بوده و از طرف ساختارهاي اجتماعي تحميل مي شود واین وظيفه ماست که به مبارزه با فقر و از بين بردن ساختارهايي که فقر را توليد و بازتوليد می کنند بپردازیم."

به گفته دکتر قاسم زاده:

نتایج بدست آمده از سازمان بهداشت جهاني طي سه سال بررسی عوامل موثر بر سلامت افراد نشان می‌دهد،  فقر و نابرابري تاثير بسزایی بر سلامت انسان‌ها مي‌گذارد و موجب كوتاهي عمر و مرگ زودرس افراد مي شود چنانچه، احتمال مرگ زنان بارداري که در شرايط فقر به سر نمی‌برند، يک در ۱۷ هزار و ۴۰۰ نفر است در حالي که اين آمار در مورد زنان بارداری که فقير هستند، يک در هشت نفر است. این تحقیق نشان مي دهد بين فقر و بي عدالتی با زنده بودن افراد رابطه مستقيمی وجود دارد.

تحقيقی که در ایران صورت گرفته، شامل بررسی وضعيت كودكان كار و خيابان تهران بین سال‌های ۸۰ تا ۸۵ است، نتايج این تحقيق نشان می‌دهد کودکان کارو خیابان در تمامي زمينه ها رشدی خود از جمله رشد شناختی و اجتماعی دارای مشکلات فراوانند، بيشتر كودكان كار از آموزش درست و مناسب محروم هستنند و مورد بی توجهی و پرخاشگری قرار می گيرند.

در بخش دیگر این همایش دكتر "حبيب جباري" عضو هيأت علمی انجمن حمايت از کودکان و استاد دانشگاه فقر را از جنبه‌ی جامعه شناختي مورد بررسی قرار داد و گفت: " کودکان فقير، کودکاني هستند مملو از محروميت هاي اجتماعی که از آنها رنج می برند و اين محروميت‌ها زيان‌های بسياری را به آنها و حقوق شان وارد می کند؛ محروميت غذايي، امکانات بهداشتی، نداشتن سرپناه از جمله اين محروميت‌ها است."

دكتر رزا قراچورلو، دكتر سعيد مدنی و محمدعلي دادخواه از جمله حقوقدان‌هایی بودند که به بررسی فقر کودک از جنبه حقوقی آن پرداختند.

در پایان مراسم ازعلی اکبر درویشیان نویسنده و فعال حقوق کودک که با وجود بیماری دراین همایش شرکت کرده بود تقدیر و تشکر  به عمل آمد.

       

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۰۷-۲۱ ۱۸:۴۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما