کتاب های مناسب برای کودکان نابینا، ناشنوا، کم توان ذهنی و حرکتی شناسایی می شوند

کتاب های مناسب برای کودکان نابینا، ناشنوا، کم توان ذهنی و حرکتی شناسایی می شوند

کمیته "خدمات کتابداری به کودکان با نیازهای ویژه" شورای کتاب کودک پس از مدتی وقفه، کار خود را به سرپرستی مهشید دولت دوباره از سرگرفت.

این کمیته با تغییراتی فعالیتش را آغاز کرده است. در این دوره کمیته خدمات خود را به چهار گروه نابینایان، ناشنوایان، کم توانان ذهنی و حرکتی محدود کرده است.

مهشید دولت در گفت و گو با کتابک گفت که پیش از این، کمیته خدمات کتابداری به کودکان با نیازهای ویژه در زمینه کودکان کار و خیابان، کودکان در بحران و کودکان بیمار نیز فعالیت می کرد. البته گروه کتاب و کودک بیمار شورای کتاب کودک پس از متوقف شدن فعالیت کمیته "خدمات کتابداری به کودکان با نیازهای ویژه" به طور مستقل به فعالیت خود ادامه داده است.

این کمیته بر شناسایی و معرفی كتاب‎های مناسب موجود در بازار نشر برای این کودکان فعالیت می کند و فعلا تولید کتاب های ویژه برای این کودکان را در دستور کار خود ندارد. این کمیته همچنین ارتباط با مراکزی را که برای این کودکان فعالیت می کنند را در دستور کار خود دارد.

درباره خدمات کتابداری به کودکان با نیازهای ویژه شورای کتاب کودک بیشتر بدانیم

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۰۸-۰۶ ۱۱:۳۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.