متل جم‌جمک برگ خزون

متل جم‌جمک برگ خزون از افسانه شعبان‌نژاد

جم‌جمک برگ خزون

مادرم زینت خاتون، 

گیس داره قد کمون،‌

از کمون بلندتره، 

از شبق مشکی تر،

گیس اون شونه می خواد، 

شونه فیروزه میخواد، 

حمام سی روزه میخواد، 

هاجستم و واجستم، 

تو حوض نقره جستم، 

نقره نمکدونم شد،‌

هاجری به قربونم شد!

از کتاب «گرپ گرپ»، نوشته افسانه شعبان نژاد

خرید کتاب: گرپ گرپ

متل‌های دیگر کودکانه در وبلاگ کتابک

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
منبع
کتاب گرپ گرپ
Submitted by editor on