در اجرای طرح دوستدار کودک بیمارستان شبیه خوانی کاشان به عنوان مرکز موفق شناخته ش

در اجرای طرح دوستدار کودک بیمارستان شبیه خوانی کاشان به عنوان مرکز موفق شناخته شد

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بیمارستان شبیه خوانی کاشان از سوی وزارت بهداشت در اجرای ده اقدام تغذیه با شیر مادر و معیارهای دوستدار کودک به عنوان مرکز موفق منتخب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا مروجی با بیان اینکه این بیمارستان در سال های گذشته موفق به دریافت لوح دوستدار کودک از سوی وزارت متبوع شده بود، تصریح کرد: در بیمارستان های دارای لوح دوستدار کودک، تمامی نیازهای مرتبط به مادران و نوزادان پس از زایمان برای شروع شیردهی و ادامه موفق آن قابل ارائه می باشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، با اشاره به اهمیت ترویج تغذیه با شیرمادر و ارتقاء سلامت مادران و کودکان خاطرنشان کرد: یکی از وظایف بیمارستان های دوستدار کودک، تشکیل شبکه های حمایتی از مادران است تا آنان بتوانند مشکلات خود را در زمینه شیردهی با افراد با تجربه و متخصص این شبکه ها مطرح کنند.

مروجی، تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله پس از تولد، شروع به موقع شیرمادر ظرف ساعت اول تولد، تداوم تغذیه با شیرمادر به طور مکرر و انحصاری، هم اتاقی ۲۴ ساعته مادر و شیرخوار، عدم استفاده از بطری و گول‌زنک و آموزش و حمایت مادران را از اقدامات حیاتی بیمارستان های دوستدار کودک عنوان کرد و ادامه داد: هریک از این اقدامات در حفظ سلامت و بقاء شیرخواران بسیار موثر است.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۰۹-۲۹ ۱۱:۲۴
نویسنده:
گروه خبر کتابک
منبع:
خبرگزاری مهر
متن سفارشی:

ديدگاه شما