گسترش شوق کتابخوانی در خراسان جنوبی

گسترش شوق کتابخوانی در خراسان جنوبی

کارشناسان طرح با من بخوان پس از برگزاری نخستین کارگاه آموزشی در آبان و آذر ٩٣ برای ١١٧ مربی پیش دبستانی و آموزگار کلاس اول، در دی ماه ٩٣ از مدرسه های سه منطقه ی بیرجند، خوسف و درمیان بازدید کردند. در این بازدیدها که از تاریخ ١٣ تا ١٨ دی ماه انجام گرفت، کارشناسان از یک یک مدرسه ها دیدن کردند و از وضعیت و مشکلات این مراکز آگاه شدند.

 گسترش شوق کتابخوانی در خراسان جنوبی

شهرستان خوسف روستای فدشک

 در این سفر، مسئول اجرایی طرح با من بخوان مریم اخگری و مهری صفایی از کارشناسان موسسه تاریخ ادبیات کودکان، همراه با مسئولان آموزش و پرورش این شهرستان ها از ۴۴ مدرسه و ٩٠ کلاس درس بازدید کردند و از وضعیت اجرای برنامه در این مناطق آگاه شدند و کتابخوانی را به شکل عملی با کودکان اجرا کردند و به پرسش های مربیان پاسخ دادند.

گسترش شوق کتابخوانی در خراسان جنوبی

شهرستان درمیان روستای ذکری

در هر پیش دبستانی و مدرسه، کودکان با شوق و اشتیاق به دیدار کارشناسان آمدند، برای آن ها نمایش اجرا کردند و با آن ها کتاب خواندند. به گفته ی مسئولان طرح، مربیان و آموزگاران هدف برنامه با من بخوان را به خوبی درک کرده بودند، به گونه ای که در همین فاصله زمانی اندک تاثیر این برنامه بر کودکان و رشد علاقه آن ها به کتاب و ادبیات و خواندن به روشنی آشکار بود.

گسترش شوق کتابخوانی در خراسان جنوبی

شهرستان درمیان روستای نصرالدین

 در این بازدیدها، آقای قایمی، کارشناس آموزش و پرورش دوره پیش دبستان و دبستان خراسان جنوبی گام به گام کارشناسان طرح را همراهی کرد. پشتیبانی  رئیسان و کارشناسان  آموزش و پرورش در بیرجند، خوسف و درمیان سبب شده است که بازده این طرح در منطقه افزایش یابد.

گسترش شوق کتابخوانی در خراسان جنوبی

شهرستان خوسف روستای نصرآباد

 

گسترش شوق کتابخوانی در خراسان جنوبی

شهرستان درمیان روستای خونیک

در پایان برنامه ی بازدید مدرسه ها، نشست هایی با رئیس آموزش و پرورش و مسئولان شهرستان خوسف و ریاست آموزش و پرورش شهرستان درمیان برگزار شد تا برنامه ی با من بخوان و شیوه اجرای آن توضیح داده شود.

گسترش شوق کتابخوانی در خراسان جنوبی

شهرستان بیرجند مدرسه ام کلثوم

گسترش شوق کتابخوانی در خراسان جنوبی

شهرستان درمیان شهر طبس مسینا

این دومین سال است که طرح با من بخوان با پشتیبانی جامعه فرهنگی یاوری و دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در جنوب خراسان اجرا می شود. در سال گذشته این طرح در دو منطقه نهبندان و قاتنات برای ۷۶۰ کودک پیش دبستانی به اجرا در آمد که به سبب موفقیت های به دست آمده امسال این طرح گسترش یافته است و در مجموع ٢٣۵٠ کودک پیش دبستان و سال اول دبستان را تحت پوشش خود قرار داده است. در سال تحصیلی ١٣٩٣-١٣٩۴ برنامه ی «با من بخوان» با همکاری جامعه یاوری فرهنگی و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان جنوبی افزون بر دو منطقه ی قاینات و نهبندان، در سه شهرستان بیرجند، خوسف و درمیان در حال اجراست.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۱۱-۱۳ ۰۸:۰۵
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما