کودکان خانواده‌ های کارگری شرکت سازورسازه آذرستان کتاب عیدی گرفتند

کودکان خانواده‌ های کارگری شرکت سازورسازه آذرستان کتاب عیدی گرفتند

کودکان خانواده‌های کارگری و کارمندی شرکت سازورسازه آذرستان که زیر پوشش برنامه «با من بخوان» قرار دارند، هدیه های نوروزی خود را دریافت کردند.

این هدیه ها شامل کتاب به همراه بسته‌های فعالیت‌های هنری بود که برای هر خانواده و بر پایه گروه های سنی فرزندان تهیه شد. به این ترتیب ۲۵۷ کودک صفر تا هفده سال نوروز امسال را با کتاب هایی از بهترین های ادبیات کودک و نوجوان خواهند گذراند.

کودکان خانواده‌ های کارگری شرکت سازورسازه آذرستان کتاب عیدی گرفتند

به باور کارشناسان خواندن آزاد (خواندن برای لذت بردن) در تعطیلات کودکان را غیر مستقیم با خواندن و نوشتن و آموختن همراه می کند و کودکان با آمادگی بیشتری بر سر کلاس هایشان در مدرسه بازمی گردنند.

اهدای کتاب در نوروز بخشی از برنامه «با من بخوان» در شرکت ساز ور سازه آذرستان است. این برنامه از پاییز ۱۳۹۳ با پشتیبانی مالی شرکت سازور سازه آذرستان آغاز شده است و ۱۷۱ خانواده با ۲۵۷ کودک و نوجوان به این برنامه پیوسته اند. اکنون «با من بخوان» در این کارخانه تجربه‌ ای متفاوت را پشت سر می گذارد، زیرا خانواده ها، از پدری که کیسه های کتاب را به جمع خانواده می برد تا مادری که کتاب ها را با کمک پدر برای فرزندان می خواند، به شکل مستقیم درگیر برنامه‌های کتابخوانی شده اند.

کودکان خانواده‌ های کارگری شرکت سازورسازه آذرستان کتاب عیدی گرفتند

 

ديدگاه شما