نشان حقوق بشر برای کتاب های کودک

سازمان عفو بین الملل و انجمن کتابداران و کارشناسان علم اطلاعات جایزه ی نشان حقوق بشر را برای کتاب های کودک برگزار می کنند.

این نشان به کتاب های تصویری اهدا خواهد شد که موضوع محوری آن ها آزادی است و به فهرست نهایی نشان کیت گرین وی و کارنگی راه یافته اند.
نخستین پنل داوری این جایزه یا حضور تینا اندمن برنده ی جایزه ی کارنگی سال گذشته برگزار خواهد شد که کتابش با نام «سرباز بوفالو»، به موضوع نژادپرستی، بردگی و تبعیض جنسی می پردازد.
مدیر سازمان عفو بین الملل می گوید کتاب ها قدرت بی نظیری دارند و چون الهام بخش همدلی و هم زبانی و حس یگانگی اند سبب گسترش افق ها و توانمندسازی کودکان می شوند. امیدواریم این جایزه شناسایی کتاب هایی که به کودکان آزادی و عدالت را می آموزند و آن ها را تشویق می کنند که دنیای بهتری بسازند آسان کند.
نخستین برندگان این نشان در ژوئن ۲۰۱۶ اعلام خواهند شد.

منبع
Submitted by editor3 on