نشر نظر

نشر نظر

گرايش اصلي کتاب‌های نظر در حوزه‌ی هنر و به ويژه هنر معاصر ايران و جهان متمرکز است. مجموعه آثار نشر نظر تصويری از جريان‌های هنری در پيش روی خواننده قرار خواهد داد. همچنين نشر نظر کتاب‌های متنوعی را با عنوان کتاب خروس برای سنين مختلف و مخاطبين در سطوح دانش متفاوت منتشر می کند. علاوه بر انتشار کتاب‌هایی در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان بخش دیگری از این آثار به مسائل تحليلی و زير بنايی هنر برای کودکان می پردازد.

راهنما
ایمیل: 
info@nazarpub.com
نشانی: 
تهران، ایرانشهر جنوبی، کوچه شریف، شماره ۲ کد پستی ۱۵۸۱۶۱۴۸۱۵
تلفن: 
۸۸۸۲۰۲۱۲-۸۸۸۴۴۱۷۸

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.