کوله کتاب طرحی برای رساندن کتاب به دورترین روستاهای ایران

کوله کتاب طرحی برای رساندن کتاب به دورترین روستاهای ایران

انجمن حمایت از توسعه ی فضاهای آموزشی و فرهنگی حامی از آبان ماه ۱۳۹۴ هم زمان با هفته ی کتاب کمپینی را برای گرداوری کمک های مالی برای اجرای طرحی به نام کوله کتاب به راه انداخته است.

طرح کوله کتاب طرحی است برای رساندن کتاب به دست کودکان روستاهای کم جمعیتی که دور از شهرها هستند و به کتاب دسترسی ندارند. 

هدف از اجرای این طرح ترویج فرهنگ مطالعه در کودکان روستایی، بالابردن سطح دانش و آگاهی و پر کردن اوقات فراغت کودکان روستایی است.

 در این طرح کوله های ساده، جادار و قابل حمل با ماشین، موتور، قاطر و پیاده آماده شده است که گنجایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ جلد کتاب را دارد. این کوله ها به روستاها فرستاده می شود و به کمک نیروهای داوطلب کتاب ها به روشی مناسب با آن روستا به گردش در می آید. کوله ها هر ماه عوض می شوند و کتاب ها جدید فرستاده می شود. پس از هر سه ماه هم، با دریافت گزارش ها ادامه ی کار بررسی می شود و تغییرات لازم انجام می شود.

این طرح در گام نخست در ۲۰ روستا اجرا خواهد شد. این طرح نخست در استان سیستان و بلوچستان بخش مرکزی شهرستان سراوان ناگان، کرش، دهک، پیرآباد، چاه شاهی، شمس آباد، دشتوک، کولو، بخش بم پشت و ۳۰ روستای آن و بخش جالق و ۱۵ روستا آن اجرا خواهد شد.

برای آشنایی بیشتر با کوله کتاب و پیوستن به این کمپین به سایت انجمن حامی مراجعه کنید.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۹-۲۳ ۱۲:۲۰
نویسنده:
شبنم عیوضی
متن سفارشی:

ديدگاه شما