سرود کریسمس

سرود کریسمس

هیچ کس "اسکروچ" خسیس و دمدمی مزاج را دوست ندارد. او نه کارفرمای خوبی است و نه دوست، همسایه و فامیل خوبی. در آستانه یک شب کریسمس که همه گرداگرد هم هستند و لحظه های شادی را با هم سپری می کنند، او تنهاست و از این تنهایی او را گریزی نیست. سبب بی کسی اش شیوه ی زندگی و تفکر اوست.

اما روح سه زمان گذشته، حال و آینده ی زندگی اش در برابر او ظاهر و سبب تحول و دگرگونی شخصیت او می شوند. در این سفر شگفت انگیز و دور و دراز چه بر اسکروچ می گذرد که از آن درس می گیرد و دوباره احساسات انسانی را به دست می آورد؟

در این داستان همواره سایه ی رفتار گذشته اسکروچ و خطا هایش او را دنبال می کنند. داستان با درون مایه اجتماعی - روانشناسی و کارکرد تربیتی – عاطفی جریان دگرگونی مردی خسیس، بی رحم و بی تفاوت در برابرغم، رنج و شادی دیگران است در یک شب کریسمس و عامل دگرگونی او باز نشان دادن عملکرد سال های گذشته ی زندگی اوست و سرانجام تبدیل شدن او به یک دوست مهربان، کارفرمایی سخاوتمند و انسانی شایسته و نیکو کار.

داستان آمیخته ای از واقعیت و رویاست. صحنه های ساده زندگی روزانه ی انسان ها در کنار پرواز تخیل به کمک ارواح شگفت انگیز دیده می شود. زبان فاخر ادبی و توصیف های زیبا ی داستان لذت خواندن را دو چندان می کند.

از نکات بارز آن به خود آمدن و هویت یابی است. اسکروچ با دیدن عملکرد خود در گذشته و آن چه در آینده بر سرش خواهد آمد، دو باره خود را باز می یابد و هدف نویسنده که جاری کردن سخاوت ثروتمندان به سوی بیچارگان و کم درآمد ها، به ویژه در شرایط اجتماعی سال ۱۸۴۳ انگلستان است، تحقق می یابد.

این کتاب با استقبال فراوان مردم جهان رو به رو شده و از روی آن نمایشنامه، فیلم و برنامه های تلویزیونی متنوع ساخته اند.

 

 

 

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
A Christmas carol
نویسنده
Charles Dickens, چارلز دیکنز
برگردان
  • حسین ابراهیمی الوند
سال نشر
۱۳۷۸

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.