لیست محتوا دسته بندی

بهمن رستم آبادی

در این صفحه می توانید اطلاعاتی از لیست کتاب ها، مقالات، خبرهای مرتبط با بهمن رستم آبادی را مشاهده کنید.

کتاب کودک و نوجوان: چگونه می‌توان بال شکسته‌ای را درمان کرد؟
معرفی کتاب
هیچکس افتادن پرنده را ندید و هیچکس حتی نیم نگاهی هم به او نینداخت. امّا نه! افتادن پرنده از چشم پسر بچه پنهان نماند. او پرنده‌ای را دید که بالش شکسته است.پرنده را برداشت و به اتفاق مادرش به خانه برد...
مترجم و پدیدآورندگان
کتاب کودک و نوجوان: این جا مال من است
معرفی کتاب
  پسر کوچولو با گچ خطی می کشد و برای خود مرزی را مشخص می کند. حالا آن طرف خط مال اوست. جایی که هیچ کس اجازه ندارد وارد آن شود اما خرگوش، حلزون، شاخ و برگ درختان و ابرها به این مرز توجه نمی...
پدیدآورندگان

پرسش و پاسخ