آموزش اینترنتی دگرگونی اقلیم به آموزگاران

آموزش اینترنتی دگرگونی اقلیم به آموزگاران

یونسکو، دفتر علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، نخستین دوره آموزشی اینترنتی تغییرات اقلیمی  را برای آموزگاران دوره راهنمایی برگزار می کند. 

هدف این برنامه، توانمند کردن آموزگاران برای آشنا کردن کودکان با پیامدها و سبب های پدیده دگرگونی اقلیم است. 

در این برنامه، آموزگاران می توانند با روش های انسان گرا و تکنیک های آموزشی هماهنگ با فضای مدرسه خود آشنا شوند و با کمک آن ها  راه های کاهش روند دگرگونی اقلیم، و کاهش خطر بروز بلاهای طبیعی ناشی از آن را به دانش آموزان خود بیاموزند. 

نهادهای تربیت معلم نیز می توانند از این برنامه آموزشی اینترنتی استفاده کنند تا دانش معلمان خود را در زمینه آموزش محیط زیستی به روز کنند. علاقه مندان به استفاده از این دوره آموزشی می توانند از طریق یک نرم افزار به منابع آموزشی دسترسی پیدا کنند. 

ایرینا بوکوا، دبیرکل یونسکو در ارتباط با این برنامه گفته که: "در دنیا امروزه برنامه های گوناگونی برای آموزش توسعه پایدار تدارک دیده شده است. درهر یک از این برنامه ها، کودکان و آموزگاران مشتاق بسیاری حضور دارند و برای ترویج احترام به محیط زیست تلاش می کنند. در این زمنیه، آموزش رکن اساسی ما برای ساختن آینده است. "  

برنامه یونسکو برای آموزش اینترنتی دگرگونی اقلیم، تلاشی برای تقویت آموزش به عنوان این رکن اساسی است. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۱۲-۰۶ ۱۶:۵۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما