آموزگاری مذهب من است!

آموزگاری مذهب من است!

 "باید با جهل که خطرناک ترین دشمن بشر است جنگید. من از هیچ جیزی هم نمی ترسم. می دانی که آموزگاری مذهب من است. در مذهب آموزگاری من ترس یعنی الحاد. من یک آموزگار ملحد نیستم. ..."

برگرفته از کتاب روشنگر تاریکی ها، زندگی نامه خودنوشت جبار باغچه بان همسرش

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۲-۱۷ ۱۵:۵۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما