سخن آنجلا شوینت درباره چیستی زندگی

هنگامی که می‌کوشیم همه‌چیز را درباره زندگی به کودکان بیاموزیم، آن‌ها چیستی زندگی را به ما می‌آموزند.

راهنما

دیدگاه ها

این جمله ای زیبا در مورد کودکان است.


ديدگاه شما