آنجلا شوینت

هنگامی که می کوشیم همه چیز را درباره زندگی به کودکان بیاموزیم، آن ها چیستی زندگی را به ما می‌آموزند.

راهنما

دیدگاه ها

این جمله ای زیبا در مورد کودکان است.


عضویت در کانال تلگرام