سخن آنجلا شوینت درباره چیستی زندگی

هنگامی که می‌کوشیم همه‌چیز را درباره زندگی به کودکان بیاموزیم، آن‌ها چیستی زندگی را به ما می‌آموزند.

Submitted by admin on