استاشیا توشر

ما نگرانیم که کودک در آینده چه سرنوشتی پیدا می کند، اما فراموش می کنیم که او موجودی است که امروز هم وجود دارد.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام