سخن استاشیا توشر درباره اهمیت بودن کودکان

ما نگرانیم که کودک در آینده چه سرنوشتی پیدا می‌کند، اما فراموش می‌کنیم که او موجودی است که امروز هم وجود دارد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۲-۱۶ ۱۲:۴۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما