این ردپای عجیب

کتاب «این ردپای عجیب» داستانی تصویری و بدون متن است. تنها کلمه‌های داستان، عنوانش هستند که مقدمه و تعریفی برای ورود به کتاب هم هستند.

تصاویر، داستانی را از ردپای یک کرم می‌گویند که با دعوای میان گربه و پرنده‌ای روی درخت، از درون یک سیب به میان کاسه آرد می‌افتد و از آن‌جاست که داستان ردپای کرم در خیال دختری که تنها ردپا را می‌بیند و نه کرم، آغاز می‌شود.

داستان از روی جلد آغاز می‌شود. دختر چشم‌هایش را بسته و میان کتاب‌ها در خیالات خودش است. ردپا هم از روی جلد شروع می‌شود و تا پشت جلد ادامه دارد.

کرم با سبیل و مو و قیافه بامزه‌اش با نورهای رنگی دور صورتش که از سوراخ سیب به مخاطب کتاب نگاه می‌کند، از همان تصویر اول نشان می‌دهد که با داستانی عجیب از یک ردپای عجبب سروکار داریم. تصاویر پر از جزئیاتی است که داستان دعوای میان پرنده و گربه را از تصویر اول تا انتها ادامه می‌دهد؛ نقش‌های گربه و پرنده بر تابلوهای روی دیوار، گلدان‌های روی طاقچه و مجسمه‌ها. در هر صفحه یکی از خیالات دختر که با دیدن ردپا در ذهنش زنده می‌شود تا پایان کتاب او را در دنبال کردن ردپا و حل این معما همراهی می‌کند. همه چیز زنده است! تابلوی نقاشی، ردپای پفکی که دلقکی می‌شود و ردپای آرد که خرگوشی سفید می‌شود تا درخت‌های متعجب و خندان درون باغ. سرانجام کتاب، نجات پرنده است از چنگ گربه و بازگرداندنش به سوراخ درختی که در نمایی نزدیک، تصویر تخم‌های ترک برداشته و بیرون آمدن جوجه‌ها را از درونش نشان می‌دهد. خانه‌ای با کتابخانه‌ای بزرگ و با اتاق‌هایی پر از نقاشی، خیالات دختر را رنگین و زنده کرده است!

درباره کتاب این ردپای عجیب

کتاب «این ردپای کیست؟» برگزیده مسابقه و کارگاه خلق کتاب تصویری در سال ۱۳۹۴ است. این کارگاه در انتشارات علمی و فرهنگی برگزار شد و نویسنده و تصویرگر در کنار هم یک کتاب تصویری را خلق کردند.

 

تصویرگر
فاطمه نخعی
سال نشر
۱۳۹۵
نویسنده
عادله خلیفی
نگارنده معرفی کتاب
گروه سنی
فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان و نوجوانان فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۳ - ۶ سال فهرست کتاب های تألیفی برای کودکان ۷ - ۹ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۳ - ۶ سال معرفی کتاب های مناسب برای کودکان ۷ - ۹ سال
Submitted by editor3 on