بازی یک مرغ دارم

بازی یک مرغ دارم

بازی یک مرغ دارم، یک بازی زبانی است که به تمرکز و دقت کودکان کمک می‌کند.

در این بازی ابتدا معلم یا سرگروه شمارهٔ هر دانش آموز به ترتیبی که روی نیمکت نشسته به او اعلام می‌دارد مثلاً ۱-۲-۳ تا آخرین نفر. در این بازی باید دانش آموزان شمارهٔ خود را فراموش نکنند.

 بازی این طور آغاز می‌شود که معلم یا سرگروه می‌گوید یه مرغ دارم روزی مثلاً (۸) تا تخم میزاره باید شمارهٔ ۸ بلافاصله بلند بشه و بگوید چرا ۸ تا معلم می‌گوید پس چند تا دانش آموز می‌گوید ۱۲ تا که بلافاصله باید شمارهٔ ۱۲ بلند بشه و بگوید چرا ۱۲ تا معلم یا سرپرست می‌گوید پس چند تا او می‌گوید ۲ تا که شمارهٔ ۲ باید بلند شود تا آخر زیبایی این بازی در آن است که اگر دانش آموزی در موقعی که شماره‌اش خوانده شد حواسش نبود و بلند نشد از دور بازی کنار می‌رود و دیگران حق ندارند شمارهٔ او را بگویند که اگر دچار این اشتباه شوند آن‌ها هم حذف خواهند شد در پایان دو نفر برنده خواهند شد.

قوانین بازی:

۱. به محض خواندن شماره بلافاصله (۱ ثانیه) باید دانش آموز بلند شود در غیر این صورت حذف خواهد شد.

۲. اگر در موقع خواندن شماره مثلاً (۴) شماره ۵ یک لحظه کوتاه از سر جایش بلند شد او هم حذف خواهد شد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵-۱۱-۲۴ ۰۹:۱۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما