رهنمودهای گام‌به‌گام بلندخوانی از دو ماهگی تا چهار ماهگی

رهنمودهای گام‌به‌گام بلندخوانی از دو ماهگی تا چهار ماهگی

خواندن برای یک کودک دو تا چهار ماهه لذتبخش است. هرگز برای غذا رساندن به مغز کودک دیر (یا زود) نیست. از هر زمان که با واژه‌ها غذا رساندن به مغز کودک را آغاز کنید، پایه‌ای محکم برای زبان او به وجود آورده‌اید. هر واژهای که ادا می‌کنید و یا برای نوزاد خود می‌خوانید، هدیه‌ای زبانی است که نوزادان برای یک زندگی پرمعنا و شاد نیاز دارند.

افزون بر این نوزاد در این مرحله می‌تواند ارتباط ویژه‌ای با کتاب برقرار کند. در این دوره اگر بلندخوانی وارد برنامه روزانه نوزاد شود، او در برنامه‌های روزانه‌اش، در کنار شیر خوردن، حمام کردن و خوابیدن، منتظر است برایش کتاب بخوانید. در ماه دوم و سوم دنیای نوزاد گسترده‌تر می‌شود. او اگر احساس آسایش و امنیت در پیرامون خود داشته باشد، شروع به لبخند زدن می‌کند و با گسترش میدان دیدش اجتماعی‌تر می‌شود.

در این دوره نوزادان می‌توانند رنگ‌ها را درک کنند و جزییات را ببینند. این دید دوسویه و درک ژرفا به سرعت رشد می‌کند. تصویرهایی که در این دوره نوزاد در کتاب‌های تصویری مقوایی می‌تواند دریافت کند، سبب رشد مهارت‌های دیداری او می‌شوند. هنگامی که از این دوره برای نوزاد خود کتاب بخوانید، هم به رشد زبانی و هم به رشد دیداری‌اش یاری رسانده‌اید.

اگر نوزاد را به گونه‌ای قرار دهید که هم بتواند چهره شما را ببیند و هم کتاب را، شما نیز می‌توانید واکنش‌های او را به دقت نگاه کنید. نوزاد در این زمان به قدری هشیار است که پیوسته به شکل متوالی به کتاب و چهره شما که با حالت برایش کتاب می‌خوانید، نگاه می‌کند. اگر چه او معنای واژه‌هایی که برایش می‌خوانید را درک نمی‌کند، اما با حالت چهره‌ی شما و احساس‌هایی که در لحنتان بازتاب می‌یابد، پیوند برقرار می‌کند.

وقتی داستان را با احساس می‌خوانید، توجه نوزاد را بیشتر جلب می‌کنید. ممکن است او این حس لذت از خواندن شما را با حرکات تند دست و پای خود نشان دهد یا نفسهای سریع‌تری بکشد یا سرش را تندتر به سوی شما و سپس تصویرهای رنگی و درخشان کتاب بچرخاند. واکنش‌های کلامی نوزاد نسبت به خواندن شما به شکل غانوغون‌های پیوسته خواهد بود. او سعی خواهد کرد با باز و بسته کردن دهانش حرکات دهان شما را تقلید کند.

گونه‌هایی که پیشنهاد می‌شود برای نوزاد از دو ماهگی تا چهار ماهگی بخوانید:
  • کتاب‌هایی که پیش از تولدش برایش می‌خواندید

  • کتاب‌های تصویری بدون کلام

چهار ماهگی

خرید کتاب عشق منی مامانی، بابایی دوست دارم

  • کتاب‌های شعر و ترانه و کتاب‌هایی با زبان موزون

چهار ماهگی

خرید مجموعه کتاب‌های ترانه و متل

  • کتاب‌های مقوایی با رنگ‌های تخت و شفاف یا سیاه و سفید با دورکشی‌های مشخص و کلفت

چهار ماهگی

خرید کتاب شیوه های تقویت هوش نوزادان ۶-۳

چهار ماهگی

خرید کتاب و مکعب‌های سیاه و سفید 

چهار ماهگی

خرید مجموعه شش جلدی کتاب های مقوایی نخستین کتابخانه من​

  • کتاب‌های پارچه‌ای

 

چهار ماهگی

خرید کتاب دم‌های جنگلی

 

نوشتار پیشین

رهنمودهای گام‌به‌گام بلندخوانی از بارداری تا دو ماهگی​

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام