سخن رابرت براولت درباره جهان

جهان به شمار کودکانی که هر لحظه در آن گام می‌گذارند تازه است!

Submitted by admin on