سخن رادلف اشتاینر درباره زندگی

رادلف اشتاینر

بالاترین کوشش ما باید پروراندن انسان‌های آزاد و توانایی باشد که می‌توانند راه و هدف زندگی خودشان را تعیین کنند و آن را ابراز کنند.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.