رادلف اشتاینر

سخن رادلف اشتاینر درباره زندگی

بالاترین کوشش ما باید پروراندن انسان‌های آزاد و توانایی باشد که می‌توانند راه و هدف زندگی خودشان را تعیین کنند و آن را ابراز کنند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۷-۱۸ ۱۴:۳۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما