راشل کارسن

سخن راشل کارسن درباره احساس شگفتی در کودکان

کودک به یاری یک بزرگ‌سال نیازمند است تا احساس شگفتی را با او سهیم شود، لذت و شوق این شگفتی را همراه با او بارها و بارها تجربه کند و راز جهانی را که در آن زندگی می‌کند دریابد. چنین کودکی می‌تواند احساس شگفتی را همواره در وجود خود زنده نگه دارد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۲-۱۸ ۲۲:۴۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما