سخن رنه دکارت درباره کتاب‌های خوب

رنه دکارت

خواندن کتاب‌های خوب مانند سخن گفتن با برترین انسان‌ها در سده‌های گذشته است.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.