زیبایی شناسی شعر کودک و نوجوان در شهر کتاب

 نشست هفتگی شهر کتاب، سه شنبه ۲۸ تیر ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی "زیبایی شناسی شعر کودک و نوجوان، چشم انداز ها و کاستی ها"، می پردازد.

در این نشست، که در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود، پروین سلاجقه حضور دارد. 

نشانی: خیابان بهشتی، خیابان بخارست، نبش کوچه سوم 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۴-۲۳ ۲۲:۲۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما