سخن سیدونی گروئنبرگ درباره باورپذیری ارزش‌ها

کودکان زمانی می‌توانند نگرش خود را ارزشمند ببینند، که احساس کنند بزرگ‌ترها برای‌شان ارزش قائل می شوند. آن‌ها همواره نیازمندند که شخصیت یگانه خود را باور کنند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۲-۱۸ ۱۹:۱۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما