لالایی ترکمنی ( هودی )

لالالایی ترکمنی ( هودی )
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

برگردان لالایی :

آسوده بخواب فرزندم

که پدرت را به مکه روانه خوهم کرد

و آنگاه که بر می گردد 

سوغات مکه را پخش خواهم کرد

راهنما

عضویت در کانال تلگرام