لالالایی ترکمنی ( هودی )

لالایی ترکمنی ( هودی )

برگردان لالایی :

آسوده بخواب فرزندم

که پدرت را به مکه روانه خوهم کرد

و آنگاه که بر می گردد 

سوغات مکه را پخش خواهم کرد

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۲-۱۱-۱۴ ۱۳:۵۹
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
منبع:
کتاب لالایی های ایرانی نجف زاده ص ۱۷۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما