لالایی رشتی

لالایی رشتی
ویراستار: 
گروه ویراستاران کتابک

متن لالایی :

لالالالا می ماه پاره(ماهپاره من )

تورا بستم به گهواره 

تی گهواره(گهواره ات) طلاکاره 

تی وروندان(بندی است که در گهواره به دورکودک بسته میشود)قلمکاره 

 بالام(بچه)لالا لالا گل فندق

که بابا نشسته

بر سر صندق 

 بالام لا لا لا گل چایی 

از این بچه چه می خواهی؟

راهنما

عضویت در کانال تلگرام