لیز آرم بروستر

من کودکان را به این جهان آوردم، زیرا نیاز به نور بود، نوری که هر کودکی با خود می تواند به این جهان بیاورد.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام