مرحله خط خطی (۰ تا ۲ سال)

مرحله خط خطی (۰ تا ۲ سال)

 

مرحله خط خطی

از دیدگاه ویکتور لونفیلد:
خط خطی های بدون نظم و آشفته در ابتدا تنها نشان دهنده حرکت های لذت بخش عضلانی هستند و تلاشی برای به تصویر کشیدن جهان پیرامونشان ندارند. پس از شش ماه خط خطی، با توجه بیشتر کودک، نشانه گذاری ها نظم بیشتری می گیرند. کودکان به زودی شروع به نام گذاری و توصیف خط خطی ها می کنند. این مرحله یکی از مهم ترین مراحل رشد کودک است.

مرحله خط خطی

از دیدگاه بتی ادواردز:
خط خطی های بی هدف معمولا از یک سال و نیمگی به بعد شروع می شوند، اما بسیار سریع تبدیل به فرم هایی قابل شناسایی می شوند.
حرکت ها و خطوط  منحنی به دلیل طبیعت و آناتومی انسانی پیش از همه آغاز می شوند.  
 

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.