نیل پستمن

سخن نیل پستمن درباره کودکان

کودکان پیام‌های زنده ما برای زمانی هستند که هرگز در آن نخواهیم بود!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۱-۲۸ ۱۶:۲۱
متن سفارشی:

ديدگاه شما