نیمی از آورگان جهان: کودکان

نیمی از آورگان جهان: کودکان

یونیسف در گزارشی به تازگی اعلام کرده است، نیمی از ۴۲ ملیون آورگان جهان کودکان هستند.

این خبر را منابع یونیسف در آلمان به مناسبت روز جهانی آورگان داده اند. این سازمان اعلام کرده به علت بحران اقتصادی که کشورهای دنیا را دست به گریبان خود ساخته است، به رنج و سختی کودکان گرفتار در اوضاع نا بسامان در کشورهایی چون جمهوری دمکراتیک کنگو، پاکستان، سودان کمتر پرداخته می شود.
این منابع وضعیت کودکان و زنان را در جمهوری دمکراتیک کنگو فاجعه آمیز خوانده. این در حالی است این کشور بیش از یک ملیون آواره دارد و  گرسنگی ،‌وقوع حوادث در مدارس و بيمارستان ها، ربودن، تجاوز به عنف، کار اجباری و استخدام کودکان به مشکلی عادی بدل شده است.
 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۴-۰۱ ۱۷:۴۷
متن سفارشی:

ديدگاه شما