ویکتور هوگو در کتاب بینوایان

ویکتور هوگو

آموزش خواندن، روشن کردن آتش را می ماند؛ هر واژه که بر زبان رانده می شود، یک اخگر روشن کننده است.

راهنما
دسته‌ها: 

عضویت در کانال تلگرام