ویکتور هوگو

سخن ویکتور هوگو در کتاب بینوایان درباره اهمیت خواندن

آموزش خواندن، روشن‌کردن آتش را می‌ماند؛ هر واژه که بر زبان رانده می‌شود، یک اخگر روشن‌کننده است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۹-۰۷ ۱۸:۰۰
متن سفارشی:

ديدگاه شما