پابلو پیکاسو

سخن پابلو پیکاسو درباره هنرمند ماندن

همه کودکان هنرمندند. آن چه مهم است هنرمند ماندن در بزرگ‌سالی است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۲-۱۶ ۱۶:۱۹
متن سفارشی:

ديدگاه شما