سخن پابلو پیکاسو درباره هنرمند ماندن

پابلو پیکاسو

همه کودکان هنرمندند. آن چه مهم است هنرمند ماندن در بزرگ‌سالی است.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.