سخن کاترین پترسون درباره اهمیت کتابخوانی

کاترین پترسون

جهان از آن کسانی است که می‌خوانند.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.