سخن کنفسیوس درباره ارزش زمان

کنفسیوس

مهم نیست که فکر می‌کنید خیلی گرفتار هستید. یا باید برای خواندن وقت بگذارید یا به بی‌تفاوتی خودخواسته تسلیم شوید.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.