گابریلا میسترال

سخن گابریلا میسترال درباره صبر برای برطرف شدن نیاز کودکان

بسیاری از نیازهای ما می‌توانند دیرتر برآورده شوند. اما کودک نمی‌تواند متوقف شود. اکنون زمانی است که بدن او فرم گرفته و مغزش رشد یافته است. به کودک نمی‌توانیم بگوییم فردا، حقیقت وجود او امروز است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۵-۳۱ ۱۲:۵۷
متن سفارشی: